Nutriční terapeut vs. výživový poradce

Článek na vyjasnění si pojmenování pro lidi, kteří se motají kolem výživy, ve mně bublá už dost dlouho. Korunku tomu nasadila moje ségra, kdy mě nazvala výživovým poradcem. Děcka, málem jsem dostala infarkt.

Ano, je to slovíčkaření. Jenže dietní radou můžete někomu poškodit zdraví nebo ho poškodit to té míry, že nebude slučitelný se životem. Proto je to slovíčkaření důležitý.

U nás je ten celý výživářský problém v tom, že čeština má velice bohatou slovní zásobu. Takže je jasný, že je v tom nepořádek. Kámen úrazu je i legislativa, která řadí výživové poradenství do činnosti volné (a ne vázané). Smutný je, že jasno v tom nemají ani zdravotníci v nemocnicích.

Víte, proč je tak důležitý vědět rozdíl? Protože v dnešní době, kdy se výživa řeší na každým rohu a každej jí "rozumí", si zasloužíte vědět, u koho čerpat informace ohledně obyčejnýho hubnutí nebo jen o správné výživě a na koho se obrátit, když vaše stravování limituje stav vašeho zdraví, je předpoklad předávání pravdivých informací a u koho ten předpoklad není. Píšu schválně předpoklad, protože všichni jsme lidi, a tak můžete narazit na špatného nutričního terapeuta a na výborného výživového poradce (proto čtěte recenze, sledujte výsledky a dohledejte si vzdělání příslušné osoby).

Kdo je N U T R I Č N Í T E R A P E U T ?

Osoba, který vystudovala bakalářský obor nutriční terapie na vysoké škole nebo osoba, která vystudovala ten stejný obor na vyšší odborné škole. A taky osoba, která studovala střední školu zdravotní či VOŠ, obor dietní sestra (nyní nutriční terapeut), se začátkem studia před rokem 2004.

Nutriční terapeut má, kromě jiných, solidní biochemický, fyziologický a patofyziologický backround. Zaměřuje se na výživu běžné populace, na osoby se specifikými požadavky (děti, senioři, těhotné), zná léčebnou výživu - může doporučovat konkrétní dietní postupy, které lze doplnit i nutriční podporou formou enterální umělé výživy. Bývá součástí vědeckých teamů. Uplatňuje se i v rámci různých preventivních programů, atd.

Je to zdravotník.

Kdo je N U T R I Č N Í T E R A P E U T S E S P E C I A L I Z A C Í ?

Nutriční terapeut se specializací je ten, který buď vystudoval magisterský obor nutriční specialista na vysoké škole nebo absolvoval specializačního vzdělávání (tzv. doškolovák).

Kdo je V Ý Ž I V O V Ý P O R A D C E ?

Máte tisíc korun a poblíž živnostenský úřad? Tak tam nejbližší pracovní den skočte a wow, můžete mít živnost na výživové poradenství.

Ti uvědomilejší absolvují rekvalifikační kurz "výživový poradce", který má určitá pravidla, co se týče délky kurzu a obsahu. Ti méně uvědomělí pak absolvují (doslova) víkendový nebo internetový online kurz.

Výživový poradce pak může radit zdravým lidem se správným stravováním, hubnutím či nabíráním hmotnosti. Tím ale jeho kompetence končí. Nemá se pouštět do léčebné výživy.

Závěrem

Všechny ostatní názvy - nutriční poradce, poradce výživy, výživový specialista, sportovní dietolog,... jsou jen splácaniny.

Nutricionista a dietolog jsou lékaři, kteří vystudovali všeobecné lékařství a mají specializaci (to kdybyste viděli další supr trupr splácaninu).

A nezapomeňte, ve finále je to o lidech - jedni jsou super, jiní ne. Na všech frontách.

Nutriční terapeutka,

Kejsí

#Nutričníspecialista #Nutričníterapeut #Výživovýporadce #Poradceprovýživu #Dietolog #Výživovýspecialista

Nejnovější příspěvky

© by Kateřina Čamková, Mgr.